Creative Therapy - Matti
 • Man van 32 jaar

 • ACL letsel rechterknie

 • Geen vertrouwen meer in de knie.

Casus: Scheur voorste kruisband rechterknie

Tony’s verhaal

Tony, een 32-jarige man, neemt in zijn vrije tijd deel aan triatlons. Een week geleden werd hij na een intensieve trainingsessie gediagnosticeerd met een scheur in de voorste kruisband van de rechterknie. Sinds die diagnose heeft hij slechts één doel: zijn passie opnieuw pijnvrij uitoefenen.

Al snel maakte Tony vorderingen en op dit moment kan hij zelfstandig wandelen over relatief korte afstanden. Explosieve bewegingen en langdurige inspanningen zijn echter nog steeds bijzonder pijnlijk. Tony lijkt nog steeds over onvoldoende stabiliteit te beschikken waardoor hij soms nog door zijn knie kan zakken.

Doelstelling

 • Versterken van de stabiliserende spieren.

 • Verbeteren van algemene kracht en uithouding.

 • Herwinnen stabiliteit en controle van de knie.

 • Herwinnen van vertrouwen in beweging.

 • Herwinnen van oorspronkelijke functionaliteit.

 • Pijnvrij sporten.

Integratie Matti binnen therapie

Hoe kan Matti Tony ondersteunen?

Door gebruik te maken van de geïntegreerde Heatmap en Center of Mass tools kan het plantair contact en het evenwicht van Tony gevisualiseerd worden voor zowel de therapeut als Tony zelf. Op deze manier kan de therapeut real-time en zeer concrete feedback geven omtrent de specifieke werkpunten doorheen de oefeningen.

Whack-a-light

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en hoe de instellingen aangepast kunnen worden aan jouw patient

 • Uitvoering: Uitvalspassen (Step Out Mode)

 • Door de algemene Time Limit progressief te verhogen kan de uithouding stap voor stap worden opgebouwd.

 • Om Tony opnieuw vertrouwen te geven in de stabiliteit van de knie wordt de Mole Distance langzaam verhoogd. Daarnaast kunnen de doelwitten ook beperkt worden tot slechts één helft van de oefenmat, op die manier kan er optimaal worden geoefend met het aangedane been.

 • De Button Hold Time kan bij elke verhoging van de Mole Distance ook zachtjes worden opgekrikt om naast de ROM ook de statische balans op de aangedane zijde te verbeteren.

Tenen- en hielenstand

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en hoe de instellingen aangepast kunnen worden aan jouw patient

 • Uitvoering: Tenenstand, hielenstand.

 • Bij deze oefening kan de duur worden aangepast, maar ook de vereiste hold time. Frequente herhaling van de oefening over een steeds langere periode helpt bij het ontwikkelen van de kracht rondom het kniegewricht. Door de hielen- of tenenstand langdurig aan te houden verbetert het evenwicht en de uithouding ook.

 • Via de instelling preferred leg kan er specifiek gewerkt worden met de aangedane knie. Deze zijde kan dan ook steeds vergeleken worden met de niet-aangedane knie.

 • Gemiddelde en beste tijden worden bijgehouden zodat Tony zelf zijn progressie goed kan opvolgen. Dit helpt hem om gemotiveerd te blijven doorheen het hele revalidatieproces.

Speedlights

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en hoe de instellingen aangepast kunnen worden aan jouw patient

 • Uitvoering: Uitvalspassen

 • Een verhoging van de Time Limit zal leiden tot een langere oefening, wat de algemene uithouding zal verbeteren.

 • Via het aanpassen van de Minimum wait time kan het spel Tony uitdagen om zijn eigen reactietijden te verbeteren . Door de positie van de knoppen aan te passen of de Bias aan te passen wordt Tony geoefend in de kwadranten die voor hem het meest aansluiten in het revalidatieproces. Specifieke bewegingsgraden kunnen nog verder gestimuleerd worden door gebruik te maken van de lineaire button-posities.

 • Verder kan er gewerkt worden op reactiesnelheid en snelheid van uitvoering . Op deze manier zal Tony minder gaan twijfelen aan zijn lichaam en meer vertrouwen krijgen in zijn rechterknie.

Jump Test

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en hoe de instellingen aangepast kunnen worden aan jouw patient

 • Uitvoering: Verticale sprong vanuit stand

 • De voornaamste manier om de moeilijkheidsgraad te verhogen is de Position aan te passen. Deze waarde dient een goede uitdaging te bieden zonder het onmogelijk te maken. Verder kan de sprong goed geanalyseerd worden aan de hand van de drukanalyse en visualisatie van de heatmap.

 • Tijdens deze oefening kan Tony ook inzicht krijgen in hoe goed hij presteert. De sportmentaliteit in hem zal hierbij een extra stimulans zijn gedurende het volledige traject.