• Man van 45 jaar

 • acute cerebrale bloeding

 • lichte vermindering van de tactiele input.

Casus: Hemiplegie links

Herman’s verhaal

Herman werd 6 weken geleden met spoed opgenomen omwille van een acute cerebrale bloeding. Initieel ervaarde hij een parese aan de volledige linkerzijde en er was sprake van licht neglect langs de aangedane zijde. Sensitiviteitsonderzoek toonde slechts een lichte vermindering van de tactiele input.

Herman maakte redelijk snel vorderingen en komt nu reeds zelfstandig tot zit vanuit ruglig. Axiale zitbalans is momenteel nog onvoldoende. Herman durft soms nog weg te zakken en lijkt zich hier niet helemaal bewust van te zijn. Bij verbale instructie kan hij zichzelf echter relatief vlot naar de correcte houding brengen. Door een tekort aan proprioceptie blijft hij nu nog enigszins afhankelijk van deze feedback.

Van zit naar stand lukt volledig zelfstandig, al kan Herman soms wat moelijkheden hebben met het behouden van het evenwicht. Bij onvoldoende concentratie kan hij nog wat last hebben van retropulsie. Zelfstandig staan lukt (mits voldoende aandacht) ook al voor korte periodes.

Doelstelling

 • Verbeteren van statische balans (zowel in stand als zit)

 • Verbeteren van kracht en uithouding

 • Aanbrengen van relaxatietherapie en technieken.

 • Uitbreiden van Range of Motion (ROM) linkerzijde

 • Automatiseren zit naar stand (Z-S)

 • Verbeteren proprioceptie

Integratie Matti binnen therapie

Hoe kan Matti Herman ondersteunen?

Doormiddel van de Heatmap en Center of Mass tool kan de houding (zit en stand) en het evenwicht van Herman gevisualiseerd worden voor zowel de therapeut als Herman zelf. Op die manier kan het abstracte concept van evenwicht concreter worden gemaakt en beter worden geoefend.

Whack-a-light

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en waar de instellingen aangepast worden op maat voor jouw patient

 • Uitvoering: Uitvalspassen (Step Out Mode)

 • Om te helpen met het verbeteren van de uithouding kan de algemene Time Limit progressief verhoogd worden.

 • Om de ROM van Herman te helpen verbeteren kan de Mole Distance langzaam verhoogd worden. Gezien deze instelling zich focust op slechts één zijde kunnen de bewegingsgraden van de heup zo gradueel worden opgebouwd.

 • De Button Hold Time te kan bij elke verhoging van de Mole Distance zachtjes worden verhoogd om naast de ROM ook de statische balans op de aangedane zijde te verbeteren.

Balance Orchestra

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en waar de instellingen aangepast worden op maat voor jouw patient

 • Uitvoering: in Zit, Stand of met de Handen (vierpuntshouding)

 • Opnieuw kan de Time Limit worden verhoogd ter stimulatie van de uithouding. Een hogere oefentijd resulteert in een langere standfase en langdurige focus op statische balans en controle en aanvoelen van het evenwicht.

 • Door de Weight Range te verhogen kan de controle van het gewicht over beide steunpunten beter worden geoefend. Dit stimuleert de statisch evenwichtsvaardigheden en gerichte bewegingscontrole verder. Een hogere weight range zal verwachten dat het zwaartepunt verder naar één van beide zijde moet worden verplaatst. Deze instelling kan geleidelijk aan worden aangepast om Herman steeds verder uit zijn ‘comfortzone‘ te laten treden en de steun van de rechterzijde naar het middelpunt te helpen verplaatsen. Door de Target Range aan te passen kan elke verhoging van de weight range geleidelijk aan worden ingeoefend. Een verhoging van deze slider zal het spel makkelijker maken.

 • Door de Weight Range te verhogen kan de controle van het gewicht over beide steunpunten beter worden geoefend. Dit stimuleert de statisch evenwichtsvaardigheden en gerichte bewegingscontrole verder. Een hogere weight range zal verwachten dat het zwaartepunt verder naar één van beide zijde moet worden verplaatst. Deze instelling kan geleidelijk aan worden aangepast om Mourrad steeds verder uit zijn ‘comfortzone‘ te laten treden. Door de Target Range aan te passen kan elke verhoging van de weight range geleidelijk aan worden ingeoefend. Een verhoging van deze slider zal het spel makkelijker maken.

 • Via de Bias instelling kan gradueel gewerkt worden naar de middelpuntsbalans. Door deze instelling steeds dichter naar de nul te brengen kan stapsgewijs worden geoefend rond.

 • De Heatmap kan hier steeds worden geraadpleegd om de drukverdeling over de voeten te evalueren.

Twister

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en waar de instellingen aangepast worden op maat voor jouw patient

 • Uitvoering: twee knoppen: Handen (Oefening Bovenste ledematen) en Voeten (Statische Balans). Met vier knoppen oefen je de vierpuntshouding.

 • De voornaamste manier om de moeilijkheidsgraad te verhogen is de Maximum Button Distance te verhogen. Deze waarde dient een goede uitdaging te bieden zonder het spel onmogelijk te maken.

 • Tijdens deze oefening kan de Heatmap zeker van pas komen om te kijken of Herman voldoende druk op de knoppen zet of niet. Bij deze oefening kan worden gekeken naar de steun op zowel de handen als de knieën of voeten (afhankelijk van uitgangshouding).

Simon says

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en waar de instellingen aangepast worden op maat voor jouw patient

 • Uitvoering: Uitvalspassen

 • Een verhoging van de Time Limit zal leiden tot een langere oefening, wat de algemene uithouding zal verbeteren.

 • Via het aanpassen van de Sequence instellingen kan het spel Herman cognitief uitdagen, terwijl hij progressief zijn ROM helpt vergroten. Door de positie van de knoppen aan te passen of de standaard opstelling te gebruiken wordt Herman geoefend in alle kwadranten. Specifieke bewegingsgraden kunnen nog verder gestimuleerd worden door gebruik te maken van de lineaire button-posities.