• Meisje van 8 jaar

 • Onhandige indruk, leek te vallen

 • DCD als werkdiagnose

Casus: DCD

Tinneke’s verhaal

Tinneke is een enthousiast meisje van 8 jaar die progressief meer moeite ondervond tijdens de sport- en turnlessen op school in vergelijking met haar leeftijdsgenoten. Ook tijdens de danslessen werden gelijkaardige problemen opgemerkt.

De ouders merkten toen ook reeds op dat Tinneke vaker leek te vallen, tegen obstakels botste en vaak een onhandige indruk gaf. In overleg met de leerkracht, het CLB en de ouders werd Tinneke twee jaar geleden aangemeld en onderzocht. De grootste tekorten bij Tinneke bevonden zich op het vlak van de grove en kleine motoriek, de leerbaarheid en het plannen van handelingen (praxie). Tinneke werd opgenomen binnen het centrum met een vermoeden van DCD als werkdiagnose.

Tijdens het afgelopen schooljaar werd intensief geoefend op de vaardigheden waar Tinneke het meeste moeilijkheden bij ondervond (evenwicht, lichaamsschema, algemene coördinatie, bewegingspraxie, etc.). De laatste testresultaten gaven echter blijk van weinig vooruitgang en eind dit jaar werd in overleg met de arts en het betrokken multidisciplinaire team de diagnose van DCD gesteld.

De voornaamste hulpvraag van de ouders is om de zelfstandigheid van Tinneke te verbeteren. Het plannen van taken (zowel op cognitief als motorisch vlak) staat hierbij zeker centraal. Tinneke zelf wil graag opnieuw deelnemen aan de sportlessen op school en danslessen in het weekend. Ook haar algemene bewegingsvaardigheden wenst ze te verbeteren zodat ze zich minder uitgesloten voelt op de speelplaats.

Doelstelling

 • Bevorderen van grof-motorische vaardigheden

 • Evenwichtsvaardigheden (dynamisch en statisch) stimuleren

 • Bevorderen van de algemene lichaamscoördinatie

 • Verder werken rond het lichaamsschema

 • Inoefenen van complexe bewegingstaken

 • Verbeteren van visueel ruimtelijk inzicht

 • Aanbieden van hulpmiddelen en technieken om het zelfstandig plannen van taken en bewegingen te stimuleren

Integratie Matti binnen therapie

Hoe kan Matti Tinneke ondersteunen?

Whack-a-light

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en waar de instellingen aangepast worden op maat voor jouw patient

 • Uitvoering: unipodaal of bipodaal springen.

 • Progressie van de oefeningen kan gebeuren door de Mole Distance te vergroten en de Hold Time te verhogen. Op die manier wordt de sprong afstand (kracht) verbeterd en de dynamische stabiliteit na een sprong getraind.

 • De Mole Timeout Time verkleinen kan helpen om de bewegingsplanning te verbeteren en te versnellen.

 • De Mole Size verhogen maakt de oefening eenvoudiger, terwijl een verlaging meer bewegingsnauwkeurigheid vereist.

Balance Orchestra

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en waar de instellingen aangepast worden op maat voor jouw patient

 • Uitvoering: bipodale stand met zijwaartse en voorwaartse oriëntatie van de voeten

 • Dit spel oefent voornamelijk de statische balans. Door de Continuous Mode aan te vinkenkan het spel een pak moeilijker worden gemaakt.

 • Door de Weight Range te verhogen kan de controle van het gewicht over beide steunpunten beter worden geoefend. Dit stimuleert de statisch evenwichts-vaardigheden en gerichte bewegingscontrole verder. Een hogere Weight Range zal verwachten dat het zwaartepunt verder naar één van beide zijde moet worden verplaatst. Door de Target Range aan te passen kan elke verhoging van de weight range geleidelijk aan worden ingeoefend.

 • De Target Time verhogen maakt het enerzijds makkelijker om het doel te bereiken, maar vraagt meer controle van het zwaartepunt bij het doel te houden. Zeker wanneer de Weight Range op een hoger niveau staat wordt deze controle moeilijker.

Twister

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en waar de instellingen aangepast worden op maat voor jouw patient

 • Uitvoering: Om de algemene lichaamscoördinatie te oefenen worden alle vier de knoppen gebruikt.

 • De voornaamste manier om de moeilijkheidsgraad te verhogen is de Maximum Button Distance te verhogen. Deze waarde dient een goede uitdaging te bieden zonder het spel onmogelijk te maken.

 • Om het inzicht in het lichaamsschema te bevorderen kan de Multiplayer worden aangevinkt, zo moet er meer rekening gehouden worden met de plaatsing van ledematen en obstakels.

Avoid the monster

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en waar de instellingen aangepast worden op maat voor jouw patient

 • Uitvoering: Dit spel kan staand worden uitgevoerd of in vierpuntshouding (zeer moeilijk maar goede oefening voor algemene lichaamscoördinatie)

 • De Monster Timing en Monster Behaviour kunnen aangepast worden om de oefening moeilijker of makkelijker te maken. Zo kan de inschatting en bewegingsplanning geoefend worden.