Monique
 • Vrouw van 82 jaar

 • COVID-pandemie, geen activiteiten. 

 • Motorische vaardigheden sterk afgenomen.

Casus: Activatie in woonzorgcentrum

Monique’s verhaal

Monique verhuisde drie jaar geleden naar het woonzorgcentrum de Zonnebloem. De afgelopen jaren nam ze frequent actief deel aan verschillende activiteiten en uitstappen binnen en buiten het centrum. Monique verplaatste zich volledig zelfstandig, gebruikte geen loophulpmiddelen en was in staat om de rolstoel van andere bewoners voort te duwen. Door de huidige COVID-pandemie en bijhorende maatregelen werden de activiteiten binnen het centrum bijna volledig teruggeschroefd. 

Door deze langdurige reductie in activiteiten zijn Monique’s motorische vaardigheden sterk afgenomen. Hoewel ze momenteel nog geen nood lijkt te hebben aan een rollator, beweegt ze zich momenteel onzeker door de ruimte en houdt zich vaak vast aan stabiliserende objecten in de kamer. Daarnaast lijkt Monique ook sterk te vereenzamen door het gebrek aan interactie met zowel bewoners als bezoekers.

Doelstelling

 • Motorische activatie

 • Evenwicht opvolgen en verbeteren

 • Cognitieve stimulatie

 • Reduceren bewegingsangst

 • Sociale interactie ondersteunen

Integratie Matti binnen therapie

Hoe kan Matti Monique ondersteunen?

Het belangrijkste is dat Monique en de andere bewoners dagelijks in beweging blijven. Met Matti kan op een eenvoudige manier een heel gamma aan motorische oefeningen worden aangeboden waarrond men groepsactiviteiten kan organiseren. De bewegingsvaardigheden van de bewoners kunnen op deze manier ook worden gestimuleerd en opgevolgd.

Via de verschillende analysetools kan het evenwicht van Monique worden gekwantificeerd.

Hold Position Test

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en waar de instellingen aangepast worden op maat voor jouw patient

 • Met deze tool kan gemeten worden hoe lang Monique een bepaalde houding (bvb. tandemstand) kan aanhouden.

 • Door de continue opslag en duidelijke visualisatie van de resultaten zal een plotse afname in uitvoeringstijden snel worden opgemerkt. Dit stelt de therapeuten in staat om snel in te grijpen en Monique te voorzien van de juiste oefeningen. Zo kan haar evenwicht zo goed mogelijk op punt worden gehouden.

Balance Test

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en waar de instellingen aangepast worden op maat voor jouw patient

 • Met deze tool kan Monique’s zwaartepunt worden gevisualiseerd en geoefend.

 • Door de Lean Mode te activeren kan een concreet doel worden aangeboden op de horizontale (of verticale) as. Wanneer het zwaartepunt voorbij deze doellijn wordt gebracht, zal Matti groen kleuren en krijgt Monique onmiddellijke feedback. Ook kan ze duidelijk op het scherm zien waar haar zwaartepunt zich op dat moment bevindt, en op welke zijde ze meer steun dient te nemen.

Om Monique en de andere bewoners op een ludieke en interactieve manier aan het bewegen te krijgen, kunnen we de volgende exergames op het Matti-platform aanwenden. Matti kan tijdens deze activiteiten niet enkel op de vloer worden gelegd, maar ook op een tafel om activatie van de bovenste ledematen te stimuleren. 

Simon says

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en waar de instellingen aangepast worden op maat voor jouw patient

 • Dit spel is een ideaal startpunt om de cognitieve vaardigheden van Monique aan te spreken en op te volgen. Door de lengte van de kleursequentie aan te passen kan het spel net zo uitdagend worden gehouden als nodig is.

 • Door de layout van de knoppen te veranderen kan worden gewerkt op verschillende aspecten van het bewegen. De Half Form laat de therapeut toe om de ROM te stimuleren van een specifieke zijde. De Line Form zorgt er dan weer voor dat deze ROM oefeningen nog specifieker kunnen worden gemaakt om bijvoorbeeld enkel de heupflexie of -extensie te oefenen. Via de Free Form kan de therapeut de knoppen zelf plaatsen op Matti. Hierdoor kan deze oefening ook met loophulpmiddelen worden uitgevoerd op de mat. 

 • Door andere bewoners te betrekken bij het oefenmoment van Monique kan dit spel een uitdagende cognitieve groepsactiviteit opleveren.

Twister

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en waar de instellingen aangepast worden op maat voor jouw patient

 • Deze oefening stimuleert de coördinatie van Monique.

 • Gezien haar hoge leeftijd wordt het aantal knoppen voor deze oefening op ‘2’ gezet. Zo ontstaan er geen onnodige valrisico’s. Monique kan stap voor stap op zoek gaan naar de juiste houding om de beide knoppen in te drukken met de voeten.

 • Sociaal contact kan worden aangemoedigd door gebruik te maken van de Multiplayer modus. Hierbij kan een tweede bewoner mee plaatsnemen op de mat, en samen met Monique de oefening uitvoeren.

 • De veiligheid garanderen tijdens deze oefening is van essentieel belang. De therapeut kan zelf ook zonder enig probleem plaatsnemen op Matti zonder dat dit de uitvoering zou beïnvloeden. Loophulpmiddelen kunnen bij dit spel ook zonder probleem worden gebruikt door de bewoners.

Whack-a-light

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en waar de instellingen aangepast worden op maat voor jouw patient

 • Deze eenvoudige en intuïtieve oefening kan op verschillende manier worden gebruikt.

 • Het basisspel oefent de  coördinatie en reactiesnelheid van Monique. De Timeout period bepaalt hoeveel seconden ze heeft om het doelwit aan te raken. Deze instelling kan ook worden uitgeschakeld om enkel te focussen op de coördinatievaardigheden.

 • De grootte van de mollen kan worden aangepast om eventuele visuele moeilijkheden te beperken. Ook kan de kleur van de mollen worden aangepast om de oefening minder prikkelend te maken.

 • Via de restricted layout kunnen de doelwitten worden afgebakend naar één bepaalde ‘actieve’ zone op de mat. Dit stelt de therapeut in staat om te werken naar een specifiek kwadrant.