• Meisje van 7 jaar

 • Geen motivatie tijdens oefeningen

 • Leukemie

Casus: Bewegingsactivatie bij leukemie

Liza’s verhaal

Liza, een 7-jarig meisje werd begin dit jaar gediagnosticeerd met leukemie. Momenteel bevindt ze zich in het ziekenhuis waar ze twee opeenvolgende inductiekuren chemotherapie ondergaat. Doorheen deze behandeling is het belangrijk dat Liza zoveel mogelijk blijft bewegen.

Gezien haar drukke dagschema en de bijwerkingen van de intensieve en hardnekkige medicamenteuze behandeling is Liza niet altijd even gemotiveerd om een half uur bewegingstherapie te doorlopen. Haar oefeningen aanbrengen op een speelse manier toont echter wel een duidelijke verbetering op dit vlak. 

Doelstelling

 • Activeren en bewegen

 • Opvolgen van algemene toestand

 • Stimuleren van kracht

 • Stimuleren van uithouding

 • Plezier halen uit de activiteiten

Integratie Matti binnen therapie

Hoe kan Matti Liza ondersteunen?

Aangezien het motiveren en activeren van Liza centraal staat binnen haar therapie kan Matti op verschillende manieren worden gebruikt. Afwisseling is hier van essentieel belang, maar ook de mogelijkheid om de oefeningen aan te passen aan de wisselende lichamelijke toestand van Liza primeert in dit geval. Via verschillende analysetools volgt de therapeut Liza snel, eenvoudig en frequent op.

Hold position

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en waar de instellingen aangepast worden op maat voor jouw patient

 • Met deze tool kan de therapeut het evenwicht van Liza doorheen de tijd in kaart brengen. Matti meet nauwkeurig hoe lang Liza haar evenwicht kan behouden bij tandem-, teen- en hielstand en stelt de therapeut in staat om de unipodaalstand van het voorkeur- en niet-voorkeursbeen met elkaar te vergelijken. Aangezien Matti zich ontfermt over het registreren van de kwantitatieve data, kan de therapeut de volle aandacht richten naar de kwalitatieve uitvoering.

 • De oplopende tijd, centraal in beeld op de laptop, vormt voor Liza een extra motivator om zo lang mogelijk te blijven staan. Zo probeert ze steeds haar vorige resultaat te verbreken.

Bunny Hop Test

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en waar de instellingen aangepast worden op maat voor jouw patient

 • Met deze tool kan de Liza’s sprongvaardigheid en uithouding doorheen de tijd worden geëvalueerd.

 • De therapeut kan bij deze test een specifieke spronghoogte instellen die Liza dient te halen bij haar opeenvolgende uitvoeringen. Op het scherm krijgen zowel de therapeut als Liza zelf onmiddellijke feedback of dit doel gehaald werd of niet.

 • Door de sprongen doorheen de tijd weer te geven op het scherm, is ook duidelijk te zien na hoeveel uitvoeringen de spronghoogte toe- of afneemt (bvb. door vermoeidheid).

 • Naargelang de uithouding van Liza kan de duur van deze oefening korter worden gemaakt om eventuele frustratie tegen te gaan.

Afhankelijk van Liza’s situatie kan doorheen de therapie ook gebruik gemaakt worden van de:

 • Cross Jump Test: Deze test evalueert het dynamisch evenwicht en uithouding.
 • Vertical en Horizontal Jump Test: Deze testen evalueren beide de explosieve kracht van Liza.

Om Liza zoveel mogelijk te laten bewegen en te voorkomen dat haar motivatie doorheen de therapie af zou nemen, kan gebruik worden gemaakt van de volgende exergames op het Matti platform. 

Simon Says

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en waar de instellingen aangepast worden op maat voor jouw patient

 • Afhankelijk van de lichamelijk toestand van Liza kan dit spel op verschillende manieren en in verschillende uitgangshoudingen worden uitgevoerd. De therapeut kan zo gebruik maken van de hele mat (via de X-form) of kan zelf aangeven waar de vier gekleurde knoppen zich moeten bevinden (via de Free Form).

 • De moeilijkheid van het spel kan volledig worden aangepast aan de cognitieve mogelijkheden van Liza. Op dagen waar ze vermoeid is en zich moeizamer kan concentreren kan de maximale lengte van de kleursequentie worden ingekort. Wanneer de uitdaging voor Liza zou verminderen kan de oefening ook beginnen met een langere sequentie, waardoor ze zich van meet af aan al goed moet concentreren. 

Dance Game

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en waar de instellingen aangepast worden op maat voor jouw patient

 • Ook hier kan de uitvoering worden aangepast naargelang de wensen van de therapeut en Liza zelf. Afhankelijk van de layout op de mat krijgt het spel een heel andere invulling en gevoel. In combinatie met het variëren van de uitgangshouding kan deze oefening bijzonder uitdagend worden.

 • Verschillende melodieën houden het spel interessant en laten Liza toe om zelf te kiezen op welke muziek zij wilt dansen. Door binnen eenzelfde melodie de moeilijkheidsgraad op te drijven blijft de oefening ook zeer uitdagend.

 • Door de sprongen doorheen de tijd weer te geven op het scherm, is ook duidelijk te zien na hoeveel uitvoeringen de spronghoogte toe- of afneemt (bvb. door vermoeidheid). 

 • Naargelang de uithouding van Liza kan de duur van deze oefening korter worden gemaakt om eventuele frustratie tegen te gaan.

Runner Game

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en waar de instellingen aangepast worden op maat voor jouw patient

 • Afhankelijk van de vermoeidheid van Liza kan gekozen worden voor een intensieve (waarbij continu ter plaatse trappelen vereist is) of een minder belastende variant (waarbij de bal vanzelf beweegt).

 • Het type obstakels en de bijbehorende handelingen (bvb springen en bukken) kunnen worden aangepast naargelang de doelstellingen en mogelijkheden van Liza.

 • Door de tijdsduur van de oefening te verhogen kan de uithouding extra gestimuleerd worden.