• 82 jaar oude man

 • Revalidatie na heupfractuur

 • Angst om opnieuw te wandelen

Casus: Heup fractuur

Gaston’s verhaal

Een paar weken geleden viel Gaston in zijn eigen huis. Het kostte hem enkele minuten om een telefoon te vinden en om hulp te bellen. Eenmaal in het ziekenhuis werd bij hem een heupfractuur vastgesteld en onderging hij een operatie. Na de operatie heeft Gaston enige angst ontwikkeld om weer te vallen. Deze angst beïnvloedt Gastons bereidheid om zijn oefeningen te doen.

Doelstelling

 • Verbeter de focus van de statische balans tijdens het staan.

 • Groei van het vertrouwen om opnieuw te wandelen.

 • Oefenen van het lopen met loophulpmiddelen.

 • Uitbreiden van het bewegingsbereik (ROM) aan de slechte heupzijde.

Integratie Matti binnen therapie

Hoe kan Matti Gaston ondersteunen?

Door gebruik te maken van de geïntegreerde Heatmap en Center of Mass tools kan het plantair contact en het evenwicht van Gaston gevisualiseerd worden voor zowel de therapeut als Gaston zelf. Op deze manier kan de therapeut real-time en zeer concrete feedback geven omtrent de specifieke werkpunten doorheen de oefeningen.

Whack-a-light

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en hoe de instellingen aangepast kunnen worden aan jouw patient.

 • Uitvoering: Dropouts (Step Out Mode)

 • Om het uithoudingsvermogen te helpen verbeteren, kan de totale Time Limit geleidelijk worden verhoogd.

 • To help improve Gaston’s ROM, the Mole Distance can be increased slowly. Since this setting focuses on only one side, the degrees of movement of the hip can be built up gradually.

 • De Button Hold Time kan voorzichtig worden verhoogd met elke toename van de Mole Distance om de statische balans aan de aangedane zijde, naast de ROM te verbeteren.

Balance Orchestra

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en hoe de instellingen aangepast kunnen worden aan jouw patient.

 • Uitvoering: Staand

 • Ook hier kan de Time Limit worden verhoogd om het uithoudingsvermogen te stimuleren. Een langere oefentijd resulteert in een langere standfase en een langere focus op statische balans en controle en evenwichtsgevoel.

 • Door het Weight Range te vergroten, kan de controle over het gewicht over beide steunen beter worden geoefend. Dit stimuleert verder de statische evenwichtsvaardigheden en gerichte bewegingscontrole. Bij een hoger Weight Range wordt verwacht dat het zwaartepunt verder naar beide zijden verschuift. Deze instelling kan geleidelijk worden aangepast zodat Gaston verder uit zijn “comfortzone” kan stappen en de ondersteuning van de rechterkant naar het midden kan helpen verplaatsen. Door het doelbereik aan te passen, kan elke toename van het gewichtsbereik geleidelijk worden geoefend. Door deze schuifregelaar hoger te zetten, wordt het spel gemakkelijker.

 • Via de Bias-instelling werk je geleidelijk naar de midpoint-balans toe. Door deze instelling dichter bij nul te brengen, kunt u stap voor stap oefenen.

 • De Heatmap kan worden geraadpleegd om de drukverdeling over de voeten te evalueren.

Simon says

Bekijk hoe het spel gespeeld wordt en hoe de instellingen aangepast kunnen worden aan jouw patient.

 • Uitvoering: Dropouts

 • Het verlengen van de Time Limit leidt tot een langere training, waardoor het algehele uithoudingsvermogen verbetert.

 • Door de  Sequence settings aan te passen, kan het spel Gaston cognitief uitdagen, terwijl het geleidelijk helpt om zijn ROM te vergroten. Door de stand van de knoppen aan te passen of de standaardopstelling te gebruiken, wordt Herman geoefend in alle kwadranten. Bepaalde bewegingsgraden kunnen verder worden gestimuleerd door de lineaire knopposities te gebruiken.