Enkelrevalidatie na Brostrom-Gould reconstructie met interne brace.

De meest uitgevoerde operatie bij patiënten met functionele enkelstabiliteit is de Brostrom-Gould reconstructie. Deze wordt recent gecombineerd met het plaatsen van een ‘interne brace’. Maar wat is hiervan de impact op het revalidatieplan?

Fysiotherapeut Guus Gilsing et al. onderzochten dit d.m.v. een casestudie, voetballer na enkelconstructie.

Onze key take-aways:

  • De interne brace kan zorgen voor een verkort moment tussen operatie en eerste revalidatie. Dit werd ook in 2019 door Xu DL et al. bevestigd (1).
  • Deze verkortte periode kan zorgen voor een versnelde return to sport.
  • De afname van spierkracht en ROM wordt tot een minimum beperkt.

Bronnen:

  • (1) Enkelbandreconstructie met internal brace.Guus Gilsing, Joris de Kort, Wart van Zoest en Walter van der Weegen. Fysiopraxis, februari 2017, 16-19.
  • (2) Xu DL, Gan KF, Li HJ, Zhou SY, Lou ZQ, Wang Y, Li GQ, Ruan CY, Hu XD, Chen YL, Ma WH. Modified Broström Repair With and Without Augmentation Using Suture Tape for Chronic Lateral Ankle Instability. Orthop Surg. 2019 Aug;11(4):671-678. doi: 10.1111/os.12516. PMID: 31456322; PMCID: PMC6712379.

Benieuwd naar hoe Matti jou en je patiënten kan ondersteunen bij enkelrevalidatie? Plan een online meeting!