Gamification in de praktijk

In ons vorig artikel werd het concept ‘gamification’ en zijn rol binnen de kinesitherapie reeds besproken, maar hoe zijn deze concepten nu toepasbaar in de dagdagelijkse praktijk? Wat zijn nu concrete voorbeelden van game design elementen en hoe kan je deze elementen precies introduceren tijdens de therapie?

Om een antwoord te kunnen bieden op deze vragen zullen we in dit artikel gebruik maken van de Therapist Toolkit for Gamification in Therapy [1]. Deze toolkit heeft als doel een beknopt framework te bieden waarmee therapeuten aan de slag kunnen gaan. Door voldoende aandacht te geven aan de vier onderdelen van de toolbox kan de therapeut op een structurele manier game-design elementen introduceren binnen de (oefen)therapie.

Goals

De Therapist Toolkit for Gamification in Therapy formuleert volgende doelstellingen bij de gamification van therapie:

1. Het gebruik van game mechanics

Game mechanics zijn de bouwstenen van een spelsysteem. Deze bepalen hoe een gebruiker kan interageren met het systeem.

2. Het gebruik van game taal

Grote (Big Game) en kleine doelen (Little Game) bepalen. De kleine doelen werken naar de grotere doelen toe.

3. Het personaliseren van de therapie

Rekening houdend met de persoonlijkheid en interesses van de patiënt.

4. Aandacht voor de neuroplastische functie van beloning

Het ontvangen van een beloning doet dopamine vrijkomen in de hersenen. Dopamine bevordert de aanmaak van nieuwe synaptische verbindingen en dus ook het (motorisch) leerproces.

Om het gebruik van deze toepassing te illustreren vertrekken we vanuit de volgende twee casussen:

Tinneke ( 8 jaar) Brecht ( 24 jaar)
Probleemstelling DCD ACL – letsel
Doelstelling Stimuleren algemene lichaamscoördinatie en evenwicht Herwinnen mobiliteit, kracht en stabiliteit van de rechterknie
Informatie Tinneke houdt enorm veel van spelen, dansen, zingen en de groep K3. Brecht is een competitieve voetballer. Hij wil zo snel mogelijk opnieuw het veld op.
Het personaliseren van de therapie Tinneke’s voorliefde voor de groep K3 kan een belangrijk aanknopingspunt vormen. De lichaamscoördinatie kan bijvoorbeeld geoefend worden door te dansen op de muziek die ze graag beluistert. Brecht is een persoon die altijd het onderste uit de kan wil halen. Door oefeningen aan te bieden die gerelateerd zijn aan het voetbal blijft de therapie voor hem herkenbaar en relevant.
Het gebruik van game taal Big Game

  • Volledig correct meedansen met enkele videoclips van K3

Little Games:

  • Aanleren van individuele danspassen
  • Kleine delen van de choreografie automatiseren
Big Game

  • Opnieuw deelnemen aan de lopende voetbalcompetitie

Little Games:

  • Herwinnen kracht in de knie
  • Verbeteren stabiliteit
  • Deelnemen aan trainingssessies zonder klachten
Het gebruik van game mechanics De verschillende danspasjes binnen één choreografie worden afgebakend en verdeeld in vakjes. Tinneke werpt met een dobbelsteen om  te bepalen op welk pasjes er zal worden geoefend tijdens deze sessie. Na de sessie worden de vakjes met de geoefende pasjes deels ingekleurd. De maximale hoogte van een verticale sprong aangeven met een lijn op de muur. Wanneer Brecht hoger springt wordt de lijn mee naar boven verplaatst. De oorspronkelijke lijn blijft wel zichtbaar.
Aandacht voor de neuroplastische functie van beloning Telkens wanneer een vakje helemaal wordt ingekleurd mag Tinneke er een sticker op plakken. Het waarnemen van verbetering is voor Brecht al een beloning op zich. Daarnaast kunnen bemoedigende woorden en een concrete planning rond zijn deelname binnen het voetbal ook zeer motiverend werken.

Ontvang je graag meer info als dit? Schrijf je dan in op onze Newsletter!

Jorn OckermanPhysiotherapist / Researcher
Jorn doet binnen Creative Therapy onderzoek naar toepassingen van innoverende technologieën, zoals Matti, binnen revalidatietherapie.
Arno PendersCEO Creative Therapy
Met een verleden als onderzoeker aan UGent, deelt Arno graag zijn kennis over het toepassen van innoverende technologieën binnen revalidatietherapie.

Referenties:

  1. Janssen, J., Verschuren, O., Renger, W. J., Ermers, J., Ketelaar, M., & van Ee, R. (2017). Gamification in Physical Therapy: More Than Using Games. Pediatric Physical Therapy, 29(1), 95–99.